İrfɑn, kemɑle ɑçılɑn kɑpı, ɑmelle tɑçlɑnɑn ilim
İrfɑn, kemɑle ɑçılɑn kɑpı, ɑmelle tɑçlɑnɑn ilim
Günün Yazısı
Kanuni Sultan Süleyman döneminin alimlerinden Gelibolulu Mustafa Sürûrî, Şehzade Mustafa’ya hocalık yapmış önemli bir isim. Dr. Hüseyin Okur’un çabaları sonucu ortaya çıkartılan “Şerhu’l-Misbâh” ise Arapça dilinin özelliklerini içeriyor. Okur, “Türkler, Arap dilini Araplar’dan çok çalışmış ve onlara Arapça’yı öğretmişlerdir” diyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya fıkıh, Arapça, edebiyat, ahlâk gibi dersleri veren Gelibolulu Mustafa Sürûrî, bu dönemde “Şerhu’l-Misbâh” ve “Şerh-i Merâh” adlı iki şerh kaleme aldı. Bunlardan “Şerhu’l-Misbâh” araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Okur tarafından günümüze kazandırıldı. Titiz çalışmalar sonucu Sürûrî’nin el yazmalarından ortaya çıkartılan eser Arapça gramer üzerine bir çalışma. Eserlerini Arapça, Farsça ve Türkçe olarak üç dilde yazmış olan Sürûrî’nin eserlerinin çoğunu şerh ve haşiye çalışmaları oluşturmuş. Farsça ve Arapça şiirleri de bulunmakta. Dini ilimlere dair telif ettiği eserlere dair hiçbir tenkitte bulunulmamış. Dînî ve edebî birçok esere şerh yazmıştır. Şerhu’l-Misbâh ve Şerh-i Merâh’ın yanı sıra Şerh-i Hidâye, Haşiye-i Tefsîr-i Kâdı Beyzâvî, Şerh-i Buhârî dînî-ilmî nitelikteki şerhlerden bazılarıdır. Tıp ve gramer sahasında da birçok şerh Surûrî tarafından yazılmıştır. Edebî olarak şerh ettiği eserler Gülistân, Bûstân, Hâfız Dîvânı, Şebistân-ı Hayâl ve Mesnevî&rs...
...
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karaduman, aşırı cep telefonu ve tablet kullanımının bel-boyun fıtıklarında tetikleyici olabildiğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karaduman, aşırı cep telefonu ve tablet kullanımının bel-boyun fıtıklarında tetikleyici olabildiğini söyledi. Prof. Dr. Karaduman, uzun süre aynı pozisyonda kalarak akıllı telefon ve tablet gibi aletlerin kullanılmasının bedensel rahatsızlıklara sebep olduğunu belirtti. Teknolojinin getirdiği bedensel durağanlıkla ortaya çıkan ağrılara karşın fiziksel aktivitenin arttırılması gerektiğinin altını çizen Karaduman, hareket etmenin eklemleri koruduğunu ve aynı zamanda kilo artışının önüne geçtiğini ifade etti. Eklem ve kas ağrısına dikkat Genel vücut ağrılarının bel, boyun, eklem veya kas ağrıları şeklinde kendini gösterdiğini vurgulayan Karaduman, "Toplumumuzda da genel olarak bu durum çok yaygındır. 'Her yanım ağrıyor' diye bir söz vardır. Nemli havaların da bu ağrıların açığa çıkmasında etkisi var. Ancak ağrıyla mücadele hareketle çok ilişkili. Biz fizyoterapistler olarak aktiviteyi artırmayı öneriyoruz." dedi. Dünyada önemli bir sağlık sorunu haline geldi Telefon, tablet ve bilgisayar gibi aletlerin kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle bel ve boyun ağrılarının arttığına dikkati çeken Karaduman şöyle devam etti: "Bel boyun ağrılarında önemli birkaç nokta var. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanmak ve çok uzun süre hareketsiz kalmak, bel ve boyun ağrılarına sebebiyet veriyor. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik aletleri kul...
...