Lokman’ın Sabrı | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

Lokman’ın Sabrı | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

18 Ağustos 2019 Pazar
Lokman’ın Sabrı

Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.

Şimdi yine sözü çok uzatmadan 38. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:

LOKMAN’IN SABRI

Lokman; tertemiz, nurlu yüzlü Dâvud (a.s.)'ın yanına gitmiş, onun demirden halkalar yaptığını görmüştü.198

Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:

198 Lokman Sûresi'nin 11-12. âyetlerinde adı geçen Hz. Lokman hakkında çeşitli rivayetler var. Hz. Davud'un veziri olduğunu söyleyenler de var. Peygamber mi, değil mi tam anlamıyla bilinemiyor. Bazıları onun simsiyah bir köle olduğundan söz ederler.

Bir gün Hz. Davud'un zırh yaptığını görmüş. Ne olduğunu bilmediği hâlde beklemiş, sormamış. Hz. Dâvud zırhı bitirdikten sonra; "Güzel bir harb elbisesi oldu." diye açıklayınca, müşkilini hâlleden Hz. Lokman'ın;

"Sabr ve sükût (=konuşmamak), ne kadar büyük fazîlet ise, ondan faydalanan da o kadar azdır." dediği söylenir.

O yüce pâdişâh, yaptığı çelikten halkaları birbirine takıyordu.

Lokman, zırh yapma sanatını az görmüştü. Bu işe şaştı kaldı; vesveseleri de arttıkça arttı.

"Acaba bu neye yarar? Kat kat halkalarla ne yapıyor? Kendisinden sorayım mı?" diye hatırından geçirdi.

Sonra kendi kendine; "Sabretmek daha iyidir." dedi. "Çünkü sabır, insanı maksadına çabucak ulaştıran bir kılavuzdur.

Bir şeyi sormayınca, o şey sana daha çabuk açılır. Sabır kuşu, bütün kuşlardan daha hayırlı uçar.

Eğer sorarsan, istediğin daha geç hâsıl olur. Kolay bir şey, senin sabırsızlığa yüzünden zorlaşır."

SABIR HER GAMI KEDERİ GİDERİR

Lokman bir zaman sustu, seyretti. Hz. Dâvud da işini bitirdi.

Sonunda, yaptığı zırhı sabırlı Lokman'ın karşısında giyindi.

"Yiğidim!  Bu zırh,  insanı savaşta yaralanmaktan koruyan bir elbisedir." dedi.

Lokman; "Sabır, iyi bir şey; her yerde insana sığınak olur. Her gamı, kederi giderir." dedi.

Ey filân! "Ve'l-asr Sûresi"nin sonunu dikkatle oku da gör: Allah; sabrı Hakk'la beraber andı, sabrı Hakk'a eş etti.199

Yine Şefik Can dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

199 Bu beyitte, şu mealdeki Asr Sûresi'ne işaret var: "İkindi vaktine andolsun ki, insan ziyandadır. Ancak inanan ve iyi işler, ibâdet ve iyilikler yapanlarla birbirlerine hakla, doğru söz söylemekle ve' sabretmekle tavsiyede bulunanlar müstesnadır."

Sabır hakkında birçok ayetler bulunduğu gibi birçok hadisler de vardır. Birkaç hadis alalım:

"Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzel olur.",

"Kim kendini sabretmeye zorlarsa, Allah onu sabretmeye muvaffak kılar.",

"Sabır, imanın yarısıdır."

Cenâb-ı Hakk, yüzbinlerce kimya, yâni tesirli, faydalı devalar yarattı, fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi.

DÜŞÜNCELER

Mesnevi’nin 3. Cildindeki bu hikâyede Hz Mevlanamız sükut edip sabretmenin ne kadar güzel bir fazilet olduğunu ve sabredince neticeye daha çabuk ulaşacağımızı gösterdi, Allah ondan razı olsun.

Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan sevgili Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.

Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.

Celal Çelik

Düzenleme : 12 Kasım 2018 00:48 Okunma : 3030