Foto galeri

Ereğli Haberleri

Ereğli Haberleri

 
 
Tarih : 30 Eylül 2019  -  Saat : 01:02:06   Görüntülenme: 145659

Ereğli’ye Halkapınar’dan sonra en yakın ilçe konumundaki Karapınar, eski adıyla Sultaniye, buram buram tarih kokuyor.

Selçuklulardan Karamanoğulları Beyliğine oradan da Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bulunan Karapınar’da Yavuz sultan Selim’in yaptırdığı eserler halen varlığını devam ettiriyor.

Konya Ereğli’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta bulunan bu muhteşem eserler, adeta tarihle günümüz arasında mekik dokuyor.

Karapınar Sultan Selim Camii, Külliyesi, Kervansarayı, han ve hamamları, çeşmesi, imaret ve medresesi, tarihi çarşısı ve çeşmesi ve yel değirmeniyle Sultan Selim’in hatırası olarak günümüze kadar sapa sağlam ayakta durmaktadır.

Karapınar’ın Tarihi

Konya'nın ilçesi Karapınar, M.Ö. 3000–200 yıllarında “HYDE” kasabası üzerinde kurulmuş ve Proto Hititler tarafından yerleşme merkezi olarak seçilmiştir. Karapınar, Hititlerin yarı bağımsız ve rahip krallar tarafından idare edilirken Truva Krallığı’nın hâkimiyeti altına girmiştir. Daha sonra Frigler, Lidyalılar, Asurlular, Persler, Büyük İskender ve Bizans İmparatorluğunun hâkimiyeti altına girmiştir.

M.S.832’de Memun “Karapınar ve çevresinin gelirlerini Medine Vakfı” usulünde bir tür vergiye bağlar. (Bu vergi Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar döneminde de verilir. Fakat II. Abdülhamit Dönemi’nde son bulur.)

Karapınar ve çevresi 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra 1076 – 1077 yılları arasında Selçuklu İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir.

1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri’nde Karapınar da olumsuz etkilenmiştir. “1101” adi verilen Haçlı Seferleri’nin 3. kolu Karapınar topraklarından geçmiş ve ilçe çok büyük zarar görmüştür. Karapınar 1308 yılında Karamanoğulları’nın hâkimiyeti altına girmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in 1467 yılında Karamanoğulları’na son vermesi üzerine Karapınar Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiştir.

1514 yılında Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi’ne giderken Karapınar’da konaklamış ve çevrede yaşayan halkın isteği üzerine; Karapınar’dan geçen ticaret yollarının korunması amacıyla Eski İl’e bağlı “Karabinar” adında bir derbentçi köyü kurulmasını ve Sultan Selim Camii’nin temellerinin atılmasını emretmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim’in Konya valiliği sırasında Karapınar’ın imarına önem vermiş, basta Sultan Selim Camii’nin inşasını tamamlatmış ve ilçeye kervansaray, han, hamam, 39 dükkânlı bir bedesten, 2 yel değirmeni ve 5 çeşme inşa ettirmiştir.

Karapınar’da II. Selim’in eserleri görülünce buraya Sultanlar Şehri anlamına gelen “Sultaniye” ismi verilmiştir.

1868 yılında Konya’ya bağlı bir ilçe sınıfına geçirilmiştir. Karapınar’da 1882’de belediye teşkilatı kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde (1934) ilçenin ismi “Sultaniye”den “Karapınar” olarak değiştirilmiştir.

Ereğli’ye 50 Km. “SULTANİYE”
Ereğli’ye Halkapınar’dan sonra en yakın ilçe konumundaki Karapınar, eski adıyla Sultaniye, buram buram tarih kokuyor.