Ereğli Haberleri

Ereğli Haberleri

05 Haziran 2020 Cuma
Ereğli’nin Çerkezleri 140 yıldır buradalar
Rusya Devleti’nin himayesi altında bulunan Kafkasya Çerkes (Çerkez)leri bulundukları bölgelerden Rus zulmünden kaçmak için göç ederek Osmanlı Devleti’nin kontrolünde Konya İli Ereğli İlçesine yerleşmelerinden bu yana 140 yıl geçti.
Kategori : Gündem
07 Kasım 2019 01:39
 
Ereğli’nin Çerkezleri 140 yıldır buradalar

Rusya Devleti’nin himayesi altında bulunan Kafkasya Çerkes (Çerkez)leri bulundukları bölgelerden Rus zulmünden kaçmak için göç ederek Osmanlı Devleti’nin kontrolünde Konya İli Ereğli İlçesine yerleşmelerinden bu yana 140 yıl geçti.

140 yıldır bir arada yaşadığımız Çerkes’ler Ereğli’de Göktöme, Burhaniye ve Divle başta olmak üzere çeşitli bölgelerde kendilerine tahsis edilen topraklara yerleştiler.

Ereğli'nin Çerkezleri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan Muhacir Komisyonu başkanlığına 14 Kasım 1893 yılında gönderilen yazı Konya’nın Ereğli kazasında İskân olunan 70 hane Kafkasya Muhacirinin Konya'dan gönderilen bir heyet marifetiyle nüfus sayımlarının yapıldığı, kimliklerinin verildiği ve kullanacakları araziler belirlenerek bu topraklara yerleştirildikleri belirtilmiştir.

Bu tarihten tam 15 yıl önce 1878 yılında Ereğli kasabasına geliştirilmiş olan 15 hane Çerkez muhacirinin de ihtiyaç duydukları araziler kendilerine verilmiş ve bu bölgede rahat ve huzuru yaşamaları için ne gerekiyorsa yapıldığına dair Konya Valiliği 2 Kasım 1893 tarihinde 192 sayılı yazı ile Devlet-i Aliye’ye bildirmiştir.

Adını Göktöme Koydular

1887 yılında Ereğli Kazasında yerleştirilen Kırım Muhacirlerinin yaşadığı Köy İmâriye köyü idi. Ancak bu köyün isminin Konya Valiliği’nin İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği 1887 tarihli yazıda Göktöme olarak değiştirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Ereğli Kazası idare Meclisi'nin de olumlu görüşü ile Konya Vilayeti İdare Meclis kararı gereği İmâriye köyüne Göktöme isminin verilmesi 19 Kasım 1894 tarihli Konya Valisi Ali Kemal Paşa tarafından mühürlenmiş yazı ile imza altına alınmıştır.

Ada’da Evler İnşa Ettiler

Ereğli’ye yerleşen Rumeli Muhacirleri,23 hane olarak Ada isimli bölgede konuşlandırıldılar. Konya Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı'na 1887 yılında gönderilen yazıda; “Ereğli kazasına gelen 23 hane Rumeli Muhacirleri Ada isimli yerde evler inşa ederek İskân edilmişlerdir ve kendilerine arazi ve toprak verilmiştir, bunların nüfus sayımları ve diğer işlemlerinin de tamamlanmıştır” denilmiştir.

Saçıkaralı Aşireti

Bugün Isparta’nın sınırlarında bulunan Hatitabat’ta yerleşik durumda bulunan Saçıkaralı Aşireti de 27 Ağustos 19 tarihinde Üçharman Nahiyesi’ne yerleştirildikleri bilinmektedir. Üçharman Nahiyesi, bugün Karaman İli Ayrancı İlçesi Divle Köyü olarak bilinmektedir.

Saçıkaralı Aşireti mensuplarından olan hacı Latif oğlu Hacı Mehmet ve arkadaşları tarafından verilen 22 Temmuz 1900 tarihli bir dilekçe ile bu bölgede yaşamaya başladıkları bilinmektedir.

Adını Burhaniye Koydular

Ereğli’ye yerleştirilen ve Armağanlı isimli yerde İskân edilen 32 haneli Çeçen Muhacirleri’nin kurduğu köye daha sonradan Burhaniye ismi verilmiştir.

Armağanlı Köyüne Burhaniye adının verilmesi Padişah II. Abdülhamid'in emriyle gerçekleşmiştir.

Konya Vilayeti’ne 9 Şubat 1902 tarihinde Sadrazam Mehmet Sait Paşa tarafından gönderilen yazıda; “32 hane Çeçen Muhacir’nin kurulduğu Armağanlı Köyüne Burhaniye isminin verilmesi İçişleri Bakanlığınca uygun görülmüş olup gereğinin yapılması emrolunmuştur” denilmiştir.  10 Mart 1902 tarihinde Burhaniye ismi bu bölgeye verilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ereğli

Okunma : 17458
zafer eğitim
AYD HABER İÇİ SAĞ
Gündem haberleri
Ereğli’ye Has Sözcükler
01 Haziran 2020 Okunma: 29649 Kültür Sanat
Ölümle Matrak Geçen Osmanlı Delileri
01 Haziran 2020 Okunma: 22494 Kültür Sanat
Kore Harekâtına Ereğli’den kimler katıldı?
01 Haziran 2020 Okunma: 19737 Kültür Sanat
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın