Ereğli Haberleri

Ereğli Haberleri

15 Temmuz 2020 Çarşamba
Teşrik Tekbiri Nedir ? Teşrik Tekbiri İbadeti Nasıl Yapılır?
Kurban Bayramının en önemli ibadetlerinden biri olan teşrik tekbirleri bayram arifesi olan 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü sabah namazıyla birlikte başlıyor.
Kategori : Ulusal Haberler
09 Ağustos 2019 19:13
 
Teşrik Tekbiri Nedir ? Teşrik Tekbiri İbadeti Nasıl Yapılır?

Kurban Bayramının en önemli ibadetlerinden biri olan teşrik tekbirleri bayram arifesi olan 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü sabah namazıyla birlikte başlıyor.

Teşrik tekbiri nedir? neden yapılır? Teşrik tekbiri sünnet midir farz mıdır? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte cevabı.

bu yıl kurban bayramı 11 Ağustos 2019 Pazar günü idrak edilecek, dolayısı ile teşrik tekbirleri arife günü yani 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü sabah namazı ile başlayacak.

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

'Teşrik' Arap dilinde 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına geliyor.

Teşrik Tekbirleri; Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vâciptir.

Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur. Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez.

Arefe günü sabah namazı ile birlikte başlayan teşrik tekbirleri, farz namazlarının tamamlanmasının ardından dile getiriliyor.

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir.

Ebû Hanîfe’ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehaptır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah’ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” anlamına gelir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Arefe günü sabah namazı ile birlikte başlayan teşrik tekbirleri, farz namazlarının tamamlanmasının ardından dile getiriliyor.

Kurban Bayramı’nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra dile getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri şu şekilde dillendirilir; "Allahü ekber Allahü ekber. Lailaheillallahu vallahu ekber. Allahü ekber ve lillahilhamd." Dini kaynaklarda teşrik tekbirlerinin farzlardan sonra birer defa dillendirildiği aktarılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhâkî, es-Sünenü‟l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî,Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, herfarzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü‟l-Hümâm, Fethu‟l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre iseteşrik tekbirleri sünnettir.

Okunma : 21500
Gündem haberleri
Ereğlili Komutanın Son Sözleri bakın ne oldu
15 Temmuz 2020 Okunma: 161199 Ulusal Haberler
Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu?
15 Temmuz 2020 Okunma: 45169 Gündem
Ereğlili Hayrullah Torun denizde kayboldu
13 Temmuz 2020 Okunma: 19982 Siyaset
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın