Fiber imtihan... | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

Fiber imtihan... | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

26 Mayıs 2018 Cumartesi
Fiber imtihan...

Müslümanlar olarak hayata ve hayatın içerisinde karşılaştığımız tüm durum ve olaylara imtihan nazarı ile bakarız.

Çünkü Allah’ımız hayatı ve ölümü bir imtihan olarak yaratmıştır. Her insan, yaşadığı zamanda karşılaştığı kişi, kurum, durum, olay ve fitnelerle imtihan olacaktır.

Örneğin Hz. Musa döneminde yaşayan insanların Firavun, Hâman, Karun ve onların sistemi; Hz. İbrahim döneminde yaşayan insanların Nemrut ve onun düzeni; Hz Muhammed (s.a.v) döneminde yaşayan insanların Ebu Cehil, Ebu Leheb ve cahiliye sistemi ile imtihan olması gibi. Günümüzde de küresel emperyalizmin modern cahiliye sistemi, günahların yaygınlaşması, içki, kumar, zina, faiz, ırkçılık, eşcinsellik gibi büyük günahların resmileşmesi ve kurumsallaşması, laik sistemde Müslüman’ca yaşayabilmenin zorluğu, ümmetin bölünüp parçalanması, zulüm, işgal ve katliamların artması bir imtihan olarak modern Müslüman’ın karşılaştığı başlıca sorunlardandır.

Tüm bu kargaşa ve kaosun içerisinde teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle birlikte siyasetten spora, ticaretten eğlenceye, aile hayatından ahlaki hayata kadar baş aktörlerden biri haline gelen internet ve sosyal medya modern çağda yaşayan Müslüman’ın en çetin imtihanlarından bir tanesi olacaktır.

İnternet ve sosyal medya ile birlikte günlük hayatın dışında, sadece tuşlara basarak kendimizi ifade ettiğimiz adeta sanal bir hayatla daha muhatap olduk. “Bugün onların ağızlarını mühürleriz; (günahtan ve sevaptan yana) kazandıklarını, elleri bize söylemekte, ayakları (aleyhlerinde) şahitlik etmektedir.” (Yasin/65) ayetiyle bize bildirilen ellerin konuşacağı o büyük gün parmaklarımızla tuşlara dokunarak yaşadığımız sanal hayatımızla ilgili ellerimizin, parmaklarımızın şahitliği akıbetimiz konusunda kesin belirleyici olacaktır. O gün ağızlarımız mühürlenecek ve ellerimiz konuşacak.

Teknoloji çağında yaşayan ve günde birkaç saatini internetle geçiren insanlar için ellerimizin konuşmalarında sosyal medyaya dair alanın büyük bir yer kaplayacağından emin olabiliriz. Çünkü eller ve parmaklar konuşmaya başlayınca hangi sitelere kaç kere girildiği, hangi sosyal medya platformunda neler yazıldığı, hangi hayır ve şerlerin işlediği apaçık ortaya çıkacaktır. Klavye üzerinden parmaklarla yaşanan sanal bir hayatın dökümünü elbette ki ilk önce eller verecektir.

Günümüzde Müslümanlığımızın kalitesi namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin yanında internetle baş başa kaldığımız zaman gösterdiğimiz tavırla da yakından ilişkilidir. Asıl takvamız, yalnız başına internetin karşısına oturduğumuz zaman ortaya çıkar. Kimsenin olmadığı bir yer ve zamanda bir tıkla nefsimizin bütün isteklerine cevap verebilecek durumdayken belli olur. Bizi yanlış yolara ve sapkınlığa çağıran internet dalgalarının karşısında “Ben Allah’tan korkarım” diyebilmek büyük ve çetin bir iştir. Bu iş ancak çağın Yusuflarının ve Meryemlerinin harcıdır.

Namazlarına özen gösteren bir Müslüman genç olabiliriz, tesettürüne dikkat eden bir Müslüman hanımefendi olabiliriz ancak unutmayalım ki namazımıza ve tesettürümüze bakacak olan Rabbimiz, internetle baş başa kaldığımız andaki tavırlarımıza da bakacaktır. Hele hele İslam’ı yaşama derdinde bir Müslüman isek, şeytan bize internet ve sosyal medya üzerinden en uzman ve profesyonel adamlarını yollayacaktır. Eğer imtihan bekliyorsak bilmeliyiz ki en büyük imtihanlardan birini internet ve sosyal medya üzerinden yaşayacağız. Müslümanlar olarak ailemizi bu büyük imtihana hazırlamak, bilinçlendirmek en önemli vazifelerimizdendir.

Mehmet Baygut

Düzenleme : 12 Nisan 2016 23:47 Okunma : 13378