Allah Neden Beni Hidayete Erdirdi? | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

Allah Neden Beni Hidayete Erdirdi? | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

23 Nisan 2018 Pazartesi
Allah Neden Beni Hidayete Erdirdi?

Eylül 2003'tü. Otuz yaşına gelmiştim...

Hep aynı şeyleri tekrar edip duruyordum. Her gün sabah kalkıyorum, annem babam giydiriyor, karnımı doyuruyor, babam işe götürüyordu.

Öğlen acıkıyorum, tekrar yiyip çalışıyorum. Akşam yine acıkıyor, babam işten getirince annem karnımı doyuruyor, sonra uykum geliyor yatırıyorlardı.

Kaç senedir yaptığım şey bundan ibaretti. Tek değişen şey fiziki görüntümdü. Bebeklik, çocukluk, gençlik, delikanlılık derken olgunluk yaşıma kadar gelmiştim.

Yine aynı şeyleri sırayla tekrar edip duruyordum.

Bazen mekânlar, bazen etrafımdaki insanlar, eşyalar değişiyordu o kadar.

Bunun bir manası olmalıydı. Boşu boşuna yapılan tekrarlardan ibaret değildi bu hayat..

O zamanlar çok tefekkür ederdim. Hayatın bir gayesi, bir anlamı olmalıydı. Evet hepimiz bu dünyada imtihan oluyoruz diyorlardı ama neyin imtihanıydı bu?

HAYATIN ANLAMINI KURAN'DA BULDUM

Sonra çalışırken bir email aldım. Bir hikâye vardı ve bana çok mantıklı gelmişti. Hikâyenin ana fikri hayatın gayesini öğrenmek için Kuran meali okuyunuz, diyordu.

İşte 2003'te gelen o maildeki Hikâyeyi şu yazıda anlatmıştım: celal1973.blogspot.com.tr/2016/03/ilahi-askmn-basladg-hikaye.html

Günler, gecelerce o hikâye ışığında düşüncelerden sonra, ramazanda KURAN'IN TÜRKÇE MEALİNİ okumaya karar verdim ve Allah kalbimde iman nurunu parlattı.

O mail, hayatımın dönüm noktasıydı. Sonrasında ise, her gün okuduğum yazı, kitap ve ehl-i sünnet âlimlerinin hoş sohbetleriyle, Allah verdiği imanın nurunu artırdı, binlerce elhamdülillah.

Âcizane bir düşüncem var. Allah bir kuluna hidayet verir, onu doğru yola iletirse; o kul önce yakınlarına, sonra çevresine, emri bil maruf, nehyi anil münker'le sorumlu olur.

Yani, iyiliği ve imanı tavsiye etmek, kötülükten sakındırmakla...

İşte bu sebeple acizane yazılar yazıyor ve mailler atıyorum. Sohbetler ediyorum.

Karşımdaki kimseye bazen çırpınırcasına ahiretten, namazdan bahsediyorum.

Fakat en ufak bir etki edemiyorum. Aşağıdaki ayet bunun nedenini açıklıyor.

"Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi (iyi niyet ve gayretine göre) doğru yola eriştirir. O, doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir." (Kasas suresi, 56. ayet)

Evet, Rabbimiz bizden bir hareket bekliyor, bir gayret, tövbe ederek O'na dönmemizi bekliyor.

Çünkü bir Kutsi Hadiste Efendimiz SAV Rabbimizin şöyle dediğini nakleder: " ... Kulum bana bir adım gelse, ben Kuluma on adım giderim. Kulum bana yürürse ben Kuluma koşarım" (Hadis-i Kutsi)

Evet, ben özgür irademle Kuran okumaya karar vermekle Allah'a bir adım attım.

Fakat irademizi o yönde kullanmamızı ve Rabbimize adım atmayı ve cennet yoluna girmeyi ancak Allah nasip eder. Ama neden nasip eder biliyor musunuz?

ALLAH NEDEN BENİ HİDAYETE ERDİRDİ?

Aşağıdaki şu Hadis-i Şerif, Allah'ın neden bana hidayet verdiğini açıklıyor.

Hz. Hatice'nin (r.anha) amcası olan Hakim bin Hizam yüz yirmi senelik ömrünün altmış senesini cahiliyede, altmış senesini de İslâm üzere yaşadı.

Sahih-i Müslim'de Hakim bin Hazam'dan rivayet edilen bir hadiste Hakim, Rasulullah'a şunu sormuştur:

"Ey Allah'ın Rasulü! Benim cahiliyede yapmış olduğum sadaka, köle azad etme ve sıla-ı rahimler için bir sevap var mıdır?" Bunun üzerine Allah Rasulü (sav):  "- (Cahiliyede) yapmış olduğun hayırlar üzere müslüman oldun" buyurur.

Evet ben gençliğimde sayısız iyilikler yapmıştım. Lisede pekçok komşumuz ve akrabamızın elektronik cihazlarını karşılık beklemeden tamir etmiştim.

Üniversitede gelen tüm harçlıklarımı fakir ve yetim arkadaşımla paylaşmıştım. Maaşımla kız kardeşimin tüm üniversite masraflarını karşılamıştım. Daha pek çok iyilik... Bunları, Allah'ın neden bana hidayet verdiğini göstermek ve örnek olması için anlattım.

Yukarıdaki hadis-i şerif'te belirtildiği gibi Allah yapılan hiçbir iyiliği zayi etmiyor. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halık (yaratıcı Allah) bilir.

Bendeniz, KURAN Meali okumaya karar vermekle Allah'a döndüm. Sonra nefsimle mücadele ettim Kuran okumayı bırakmadım; Allah'ta bana koşarak geldi ve namazla huzuruna aldı. 

Biz de çok çok iyilik yapmalıyız ve nefsimizle mücadele ederek Kuran Meali okumalıyız.

Siz yeter ki bir adım atın. Göreceksiniz ki, Allah size yolları açmış...

Okunma : 2161