Çocuk ve hiperaktivite | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

Çocuk ve hiperaktivite | Ereğli Haberleri - Haberiniz Olsun

27 Mayıs 2018 Pazar
Çocuk ve hiperaktivite

Çağımız problemlerinin başında gelen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanabilmektedir. Aileler ve ya çevre bunu sık sık yaramazlıkla karıştırılır. Öyle ki sırf bu yüzden ebeveynler çocuklarını cezalandırarak onların hareketlerinde bir kısıtlama yoluna gidebilirler.

Dikkat eksikliği dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme gibi belirtilerle kendini gösterir. Dikkat eksikliğinde sorun dikkat edememek değil, dikkatin belirli bir noktaya odaklanamamasıdır. Bu tür bireyler aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat ederler bu nedenle belirli bir işle uğraşırken başka bir uyarıcı kolaylıkla dikkatin dağılmasına neden olur. O anda uğraştıkları işi bırakıp bir başka işe yönelebilirler.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun zekâ eksikliği ile bir ilgisi yoktur. Aileleri diğer tedirgin eden bir noktada burada devreye girmektedir, etiketlenmek istemedikleri için çocuklarının sağlığını hatta geleceğini geri plana atabilmektedirler. Hiçbir şey onlardan daha değerli değildir bunu unutmayalım.

Çocuklarda bazı temel belirtileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşağıda yer verdiğim belirtilerden en 6 tanesi varsa ve çocuğunuz 7 yaş ve üzeri ise çocuk psikiyatrisine başvurun.

•             Dikkati kolayca dağılır.

•             Belirli bir işe ya da oyuna dikkatini vermekte zorlanır

•             Dikkatsizce hatalar yapar.

•             Başladığı işi bitiremez.

•             Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.

•             Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanır.

•             Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınır (ev ödevi, okul aktiviteleri gibi).

•             Etkinlikler için gereken eşyaları kaybeder.

•             Eli ayağı kıpır kıpırdır.

•             Oturduğu yerde duramaz.

•             Gereksiz yere sağa sola koşuşturur, eşyalara tırmanır.

•             Sakince oynamakta zorlanır.

•             Sürekli hareket eder, sanki motor takılmış gibidir

•             Çok konuşur.

•             Sorulan soru tamamlanmadan cevap verir.

•             Sırasını beklemekte güçlük çeker.

•             Başkalarının sözünü keser ya da oyunlarında araya girer.

Hiperaktiviteli çocuklar anne ve baba için ciddi bir problemdir. Bu çocuklar söz dinlemezler, sürekli hareket ederler, büyükleri ile sürekli sürtüşürler. Bu çocuklar için ev düzeninde de bazı değişiklikler yapmak gerekir.

Uyanma, yemek yeme, oyun oynama, ödev yapma, tv izleme, gibi günlük aktiviteler için bir çizelge tutun ve çocuğunuzun bu listeye uymasını sağlayın. Bunun için çocuğunuzun odasına bir liste asın programda sizden kaynaklanan bir değişiklik olursa ( tatil ziyaretçi vs ) bunun sebeplerini ona söyleyin.

Ev kurallarını belirleyin, basit, açık ve kısa kurallar koyun, kural ihlalleri sonucunda neler olacağını ona söyleyin. Kural ihlalleri durumlarında uygun cezalar belirleyin.

Pozitif olun, Ondan istemediklerinizi değil yapmasını istediklerinizi söyleyin. ( kapıyı gürültülü kapatma yerine, yavaş kapat gibi ) İyi davranışlarından dolayı onu ödüllendirin. Bu çocuklar genellikle yapmamaları konusunda sürekli azarlanırlar, hâlbuki bu çocuklara iyi davranışlar öğretilirse daha iyi olur.

Emirlerinizi anladığınızda emin olun, Çocuğa her şeyi çok açıklıkla söyleyin, gözlerine bakın, anladığından emin olun, verdiğiniz emirleri tekrar ettirerek anlayıp anlamadığını kontrol edin. Bu çocuklar için söylenecek direktifler kısa ve anlaşılır olmalıdır, zor görevler için birkaç tekrar yapmanız gerekebilir. Başardığı her görev için onu tebrik edin.

Çocuğa her şeyi çok açıklıkla söyleyin,  Tutarlı olun, okul aktivitelerine yardımcı olun: Bu çocuklara normal çocuklardan daha fazla zaman ayırmalısınız. Ev ödevlerini yapmaları için iyi bir yerleri olmalı ve burası diğer insanlardan, TV ve oyunlardan uzak olmalıdır. Bu çocukları diğer çocuklarla yarıştırmayın, örneğin diğer çocuklar takdir ve teşekkür alınca ödüllendirilir, hâlbuki bu çocuklar daha küçük başarılarda ödüllendirilmelidirler. Daha başarılı olursa ekstra ödüllendirilir. Öğretmenleriyle sürekli diyalog halinde olun.

 Çocuğunuzun DEHB olduğu gerçeğini kabul edin ve bu duruma yönelik, ailenizin tepkilerine, arkadaşlarınızın ve daha geniş toplumun tepkilerine alışın. Gelen tepkilerden dolayı kendinizi, çocuğunuzu suçlamayın.

 Çocuğun aşırı hareketliliğini ortadan kaldırmaya çalışmak çocuğu aşağılamak eleştirmek diğer çocukları örnek göstermek doğru değildir. Çocuğun güven duygusunu ve benlik saygısını örseleyecek bu davranışlardan kaçının.

 Çocuğun enerjisini boşaltabileceği ve doyum sağlayabileceği bazı uğraşlar edinmesine olanak tanıyın.

 Evdeki kuralları açıkça anlatın. Kurallara uymadığında neler olacağını açıklayın kurallara uymadığında yaptırımlar adil olmalı davranışın hemen ardından olmalıdır.

 Olumsuz davranışlarını hemen cezalandırmak yerine görmezden gelmeyi deneyin.

 Ne olursa olsun fiziksel cezaya başvurmayın. Fiziksel cezanın işe yaramayacağını sorunları daha da artıracağını unutmayın. Çocuğunuza yerine getirebileceği sorumluluklar verin ve yerine getirdiğinde ödüllendirin. Çocuğunuzun benlik saygısını yükseltmek için çok sık ödül almasını sağlayın. DEHB çocukların sağlıkla, eğitimle ilgili hizmetlere nasıl ulaşacaklarını öğrenin ve çocuğunuzla çalışan profesyonellerle ilişki kurun.

En başta hatta en önemlisi onunla suçlamadan vakit geçirebilmeniz ve ona değer verdiğinizi hisettirebilmenizdir.

Uzman Aile Danışmanı

Gül Gül      

Düzenleme : 26 Aralık 2016 21:44 Okunma : 5346